Kontakt

FAQ

Sprawdź odpowiedzi na
Często zadawane pytania

Infolinia

tel 730-203-222

pn - pt 7.00-15.00

Napisz do nas

Noski Noski sp. z o.o.
Aleja Harcerska 3D lok. 3, 41-500 Chorzów. Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000970821, NIP: 627-277-79-64, REGON: 522022440, BDO 00056801, kapitał zakładowy 11.500,00 zł wpłacony w całości.